İstinat ve istihkam perdeleri, saha betonlama işleri